Kursy zawodowe finansowane z funduszy Unii Europejskiej przeznaczone są dla osób w wieku 25 – 64 lata zamieszkujących woj. wielkopolskie pragnących podnieść swoje kwalifikacje w tym w szczególności dla kobiet oraz osób z niepełnosprawnościami. Dofinansowanie projektu stwarza uczestnikom doskonałą okazję do zdobycia nowych umiejętności lub sformalizowania już posiadanych w stosunkowo niedługim czasie i bezkosztowo.
Z przeprowadzonych badań rynkowych wynika, że na terenie Wielkopolski, województwa najszybciej rozwijającego się, jest ogromne zapotrzebowanie na pracę wykwalifikowanych spawalników, operatorów suwnic, żurawi i podestów, magazynierów, logistyków, administratorów baz danych (programy CRM) oraz specjalistów do spraw sprzedaży i eksportu.
Zespół naszych trenerów stworzył dedykowane programy szkoleniowe w które pragniemy Państwa czynnie zaangażować. Każdy kurs trwa około 3 tygodnie i kończy się zewnętrznym, państwowym egzaminem. Jego zaliczenie oznacza dla uczestników zdobycie oficjalnego dokumentu, potwierdzającego zdobytą w czasie trwania kursu wiedzę co spowoduje automatycznie zwiększoną atrakcyjność zawodową na rynku pracy osoby posiadającej taki certyfikat. Kursy będą prowadzone w małych grupach przez wykwalifikowaną kadrę szkoleniowców i praktyków. Skierowane są przede wszystkim do osób bezrobotnych, posiadających wykształcenie średnie lub niższe, wykonujące zawód bez posiadanych formalnych kwalifikacji.

Oferowane w ramach projektu kursy:

  • spawanie MIG, MAG lub TIG (kończące się zewnętrznym egzaminem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach)
  • operator suwnic, żurawi lub podestów (kończący się egzaminem certyfikującym UDT, Urzędu Dozoru Technicznego)
  • magazynier + wózki widłowe + SEP (kończący się egzaminem certyfikującym UDT i SEP)
  • logistyk/ spedytor (kończący się egzaminem certyfikującym OKE, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej)
  • administrator baz danych (kończący się egzaminem certyfikującym OKE)
  • specjalista ds eksportu (kończący się egzaminem certyfikującym OKE)
  • specjalista ds sprzedaży (kończący się egzaminem certyfikującym OKE)

HARMONOGRAM KURSÓW:

Wielkość czcionki
Wybierz kolor

Login to your Account