efs_samorzad_kolor

 

Celem głównym projektu „Kształcenie zawodowe twoją szansą na rynku pracy” jest wzrost kwalifikacji zawodowych 252 uczestników z woj. wielkopolskiego w okresie do 31.10.2018. Cel główny przyczyni się do realizacji celu szczegółowego jakim jest podniesienie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, w szczególności w wieku 25 – 64 lat ponieważ zaplanowane w projekcie działania będą ukierunkowane na zdobycie konkretnych kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia i jego utrzymania.

W projekcie zaplanowano szereg kursów zawodowych będących odpowiedzią zapotrzebowania na kwalifikacje wielkopolskich przedsiębiorstw z branż uznanych jako branże kluczowe dla rozwoju regionu. W projekcie zaplanowano następujące kursy:

  • spawacz (MIG, TIG, MAG),
  • magazynier z obsługą wózków widłowych i uprawnieniami SEP,
  • operator suwnic, żurawia, podestów ruchomych,
  • logistyk/spedytor,
  • administrator baz danych,
  • specjalista ds. sprzedaży,
  • specjalista ds.eksportu.

Projekt będzie realizowany od 1 listopada 2016 roku do 31 października 2018 roku.

Wartość projektu 977.178, 55 zł. Wartość dofinansowania: 879.460,69 zł.

Wielkość czcionki
Wybierz kolor

Login to your Account